MŠ Bílá třemešná

Několik slov o projektu

Objednatel: Enviom s.r.o.

Kategorie: Veřejné budovy

Místo: Bílá Třemešná

Dokumentace

  • DSP
  • DSP

Rozsah dokumentace

  • Hospodaření s dešťovými vodami
  • Splašková kanalizační přípojka
  • Vodovodní přípojka
  • Zdravotně technické instalace