Spolkový dům Dobříš

Několik slov o projektu

Objednatel: 4DS spol. s r. o.

Kategorie: Veřejné budovy

Místo: Dobříš

Dokumentace

  • DSP

Rozsah dokumentace

  • Domovní plynovod
  • Jednotná kanalizační přípojka
  • Plynovodní přípojka
  • Splašková kanalizační přípojka
  • Vodovodní přípojka
  • Zdravotně technické instalace