RD Pacov

Několik slov o projektu

Objednatel: Black Back

Kategorie: Rodinné domy

Místo: Pacov

Dokumentace

  • DSP

Rozsah dokumentace

  • Hospodaření s dešťovými vodami
  • Likvidace dešťových vod vsakováním
  • Splašková kanalizační přípojka
  • Vodovodní přípojka
  • Zdravotně technické instalace