ZTV Čestice

Několik slov o projektu

Objednatel: Invente

Kategorie: Rodinné domy

Místo: Čestice

Dokumentace

 • DSP

Rozsah dokumentace

 • Inženýrské sítě
 • Likvidace dešťových vod vsakováním
 • Odlučovač ropných látek
 • Plynovodní přípojka
 • Plynovodní řad
 • Retenování dešťových vod
 • Splašková kanalizační přípojka
 • Tlaková kanalizace
 • Veřejná dešťová stoka
 • Veřejná splašková stoka
 • Veřejný vodovodní řad
 • Vodovodní přípojka

Inženýrské sítě pro 73 rodinných domů