ZTV Milevsko

Několik slov o projektu

Objednatel: Building investment

Kategorie: Komerční objekty

Místo: Milevsko

Dokumentace

 • DSP
 • DSP

Rozsah dokumentace

 • Dešťová kanalizační přípojka
 • Hospodaření s dešťovými vodami
 • Inženýrské sítě
 • Likvidace dešťových vod vsakováním
 • Plynovodní přípojka
 • Plynovodní řad
 • Retenování dešťových vod
 • Splašková kanalizační přípojka
 • Veřejná dešťová stoka
 • Veřejná splašková stoka
 • Veřejný vodovodní řad
 • Vodovodní přípojka

Inženýrské sítě pro průmyslovou lokalitu