Hasičská Zbrojnice Letiště Karlovy Vary

Několik slov o projektu

Objednatel: Invente

Kategorie: Veřejné budovy

Místo: Karlovy Vary

Dokumentace

  • DSP
  • DSP

Rozsah dokumentace

  • Areálová dešťová kanalizace
  • Areálová splašková kanalizace
  • Areálový vodovod
  • Domovní ČOV
  • Odlučovač ropných látek
  • Vodovodní přípojka