Bytové domy OAKS Nebřenice

Několik slov o projektu

Objednatel: EBM - Expert Building Management, s.r.o

Kategorie: Byty

Místo: Nebřenice

Dokumentace

  • DSP

Rozsah dokumentace

  • Dešťová kanalizační přípojka
  • Domovní plynovod
  • Hospodaření s dešťovými vodami
  • Plynovodní přípojka
  • Retenování dešťových vod
  • Splašková kanalizační přípojka
  • Vodovodní přípojka
  • Zdravotně technické instalace

Novostavba dvou bytových domů v rámci projektu OAKS Nebřenice