Rodinné domy

Několik slov o projektu

Objednatel: EBM - Expert Building Management, s.r.o

Kategorie: Rodinné domy

Místo: Nebřenice

Dokumentace

 • DSP
 • DSP

Rozsah dokumentace

 • Dešťová kanalizační přípojka
 • Domovní plynovod
 • Hospodaření s dešťovými vodami
 • Retenování dešťových vod
 • Splašková kanalizační přípojka
 • Veřejná dešťová stoka
 • Veřejná splašková stoka
 • Veřejný vodovodní řad
 • Vodovodní přípojka
 • Zdravotně technické instalace

Inženýrské sítě a 6 rodinných domů v rámci projektu OAKS Nebřenice