Rekonstrukce a přístavba ZŠ

Několik slov o projektu

Objednatel: Invente

Kategorie: Veřejné budovy

Místo: Tachlovice

Dokumentace

  • DSP

Rozsah dokumentace

  • Plynovodní přípojka
  • Přeložka plynovodního řadu
  • Splašková kanalizační přípojka
  • Veřejný vodovodní řad
  • Vodovodní přípojka
  • Zdravotně technické instalace