Multifunkční hala výstaviště

Několik slov o projektu

Objednatel: Black Back

Kategorie: Sportovní objekty

Místo: Litoměřice

Dokumentace

  • DSP
  • DSP
  • DSP

Rozsah dokumentace

  • Areálová dešťová kanalizace
  • Areálová splašková kanalizace
  • Domovní plynovod
  • Plynovodní přípojka
  • Přeložka areálového vodovodu
  • Vodovodní přípojka
  • Zdravotně technické instalace