Sportoviště SPŠ a OA

Několik slov o projektu

Objednatel: Black Back

Kategorie: Sportovní objekty

Místo: Kladno

Dokumentace

  • DSP

Rozsah dokumentace

  • Areálová dešťová kanalizace
  • Areálová splašková kanalizace
  • Areálový vodovod
  • Domovní ČOV
  • Hospodaření s dešťovými vodami
  • Likvidace dešťových vod vsakováním
  • Zdravotně technické instalace