Celková rekonstrukce administrativní objekt

Několik slov o projektu

Objednatel: OV architekti

Kategorie: Komerční objekty

Místo: Beroun

Dokumentace

  • DSP
  • DSP

Rozsah dokumentace

  • Areálová dešťová kanalizace
  • Areálová splašková kanalizace
  • Dešťová kanalizační přípojka
  • Domovní plynovod
  • Jednotná kanalizační přípojka
  • Vodovodní přípojka
  • Zdravotně technické instalace