Novostavba bytového domu

Několik slov o projektu

Objednatel: Arkus5

Kategorie: Byty

Místo: České Budějovice

Dokumentace

  • DSP

Rozsah dokumentace

  • Domovní plynovod
  • Likvidace dešťových vod vsakováním
  • Splašková kanalizační přípojka
  • Vodovodní přípojka
  • Zdravotně technické instalace