ZTV Chatová oblast

Několik slov o projektu

Objednatel: Arkus5

Kategorie: Rodinné domy

Místo: Klatovy

Dokumentace

  • DSP

Rozsah dokumentace

  • Areálová dešťová kanalizace
  • Areálová splašková kanalizace
  • Areálový vodovod
  • ČOV