ZTV - 1. etapa

Několik slov o projektu

Objednatel: Building investment

Kategorie: Rodinné domy

Místo: Sousedovice

Dokumentace

  • DSP

Rozsah dokumentace

  • Retenování dešťových vod
  • Splašková kanalizační přípojka
  • Veřejná dešťová stoka
  • Veřejná splašková stoka
  • Veřejný vodovodní řad
  • Vodovodní přípojka