ZTV Na Sekeře

Několik slov o projektu

Objednatel: Arkus5

Kategorie: Rodinné domy

Místo: Rudolfov u Českých Budějovic

Dokumentace

  • DSP
  • DSP

Rozsah dokumentace

  • Splašková kanalizační přípojka
  • Veřejná jednotná stoka
  • Veřejný vodovodní řad
  • Vodovodní přípojka