ZTV Pod lesem

Několik slov o projektu

Objednatel: Brůha a Krampera Architekti

Kategorie: Rodinné domy

Místo: Srubec

Dokumentace

  • DSP
  • DSP

Rozsah dokumentace

  • Likvidace dešťových vod vsakováním
  • Veřejná dešťová stoka
  • Veřejná splašková stoka
  • Veřejný vodovodní řad
  • Vodovodní přípojka
  • Zdravotně technické instalace