BD Máchovo jezero - lakepark

Několik slov o projektu

Objednatel: EBM - Expert Building Management, s.r.o

Kategorie: Byty

Místo: Staré splavy

Dokumentace

  • DSP

Rozsah dokumentace

  • Domovní plynovod
  • Jednotná kanalizační přípojka
  • Plynovodní přípojka
  • Retenování dešťových vod
  • Vodovodní přípojka
  • Zdravotně technické instalace