CTP Park AŠ

Několik slov o projektu

Objednatel: EBM - Expert Building Management, s.r.o

Kategorie: Komerční objekty

Místo:

Dokumentace

 • DSP
 • DSP
 • DSP

Rozsah dokumentace

 • Areálová dešťová kanalizace
 • Areálová splašková kanalizace
 • Areálový plynovod
 • Areálový vodovod
 • Bezvýkopová pokládka kanalizace
 • Bezvýkopová pokládka vodovodu
 • Dešťová kanalizační přípojka
 • Domovní plynovod
 • Inženýrské sítě
 • Odlučovač ropných látek
 • Plynovodní přípojka
 • Plynovodní řad
 • Retenování dešťových vod
 • Splašková kanalizační přípojka
 • Tlaková kanalizace
 • Tlaková kanalizační přípojka
 • Veřejná dešťová stoka
 • Veřejný vodovodní řad
 • Vodovodní přípojka
 • Zdravotně technické instalace